Privatlivspolitik

Vi samler personlige data fra vores brugere med det mål at forbedre vores tjenester og tilpasse dem til brugernes individuelle krav. Dette inkluderer præcise oplysninger som fulde navne, e-mailadresser, bopælsadresser, telefonnumre og betalingsoplysninger, når en brugerkonto oprettes, produkter eller tjenester erhverves, tilmelding til nyhedsbreve eller deltagelse i undersøgelser eller konkurrencer. Derudover noterer vi også oplysninger om brugerens interaktion med vores websted, herunder IP-adresser, besøgte sider og handlinger på vores platform.

Hovedformålet med at indsamle disse personlige data er først og fremmest at give adgang til vores tjenester og forbedre dem i overensstemmelse med de individuelle behov. Disse data anvendes også til at kommunikere med brugere om vores produkter, tjenester og kampagner samt for at sende relevante opdateringer og nyheder. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at dele oplysningerne med tredjeparter, såsom betalingsudbydere eller marketingbureauer, for at kunne levere vores tjenester.

Vi vægter datasikkerhed højt og har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at hindre uautoriseret adgang, ændringer, offentliggørelse eller destruktion af oplysningerne. Dataene gemmes kun i den krævede tidsramme i overensstemmelse med de formål, de blev indsamlet til, eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen har brugerne specifikke rettigheder, inklusive retten til at få adgang til deres personlige data, retten til at korrigere eller slette data, retten til at begrænse behandlingen og retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af data. Brugerne har også ret til at tilbagekalde deres samtykke når som helst det er relevant. Hvis der opstår spørgsmål eller bekymringer vedrørende behandlingen af personlige oplysninger, opfordrer vi brugerne til at kontakte os via de kontaktinformationer, der findes på vores websted.

Vi tager alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at personlige oplysninger forbliver beskyttede mod uautoriseret adgang, brug eller tab. Oplysninger deles kun med tredjeparter, når det er nødvendigt for at levere vores tjenester, og vi sikrer altid, at de behandler oplysningerne med samme grad af fortrolighed og beskyttelse, som vi gør. Hvis der opstår spørgsmål eller bekymringer vedrørende behandlingen af personlige oplysninger, opfordrer vi brugerne til at kontakte os via de kontaktinformationer, der findes på vores websted.

Scroll to Top